header4.jpg header5.jpg header2.jpg header1.jpg header6.jpg header3.jpg

De eerste 6 weken na de bevalling is een belangrijke periode voor het herstellen van je lichaam. Na 6 weken spreken we dan altijd een nacontrole af om deze periode af te sluiten. We kijken hierbij of het herstel op een normale manier verloopt. Zo nodig controleren we je bloeddruk, het ijzergehalte of je perineum (ruptuur). Tips voor de bekkenbodem, anticonceptie en eventueel volgende zwangerschappen komen ter sprake.
Ook is het vaak prettig om nog even na te praten over de bevalling en is het natuurlijk leuk voor ons om de kleine nog even te zien.

Created by: Babybladen.nl