header4.jpg header1.jpg header3.jpg header6.jpg header5.jpg header2.jpg

Bloedverlies
Bloedverlies in het begin van de zwangerschap duidt niet altijd op een miskraam. Veel vrouwen hebben aan het begin van hun zwangerschap iets donkerrood, helderrood, bruin of roze vaginaal bloedverlies. Vaak is er ergens in de vagina of op de baarmoedermond een klein bloedvaatje beschadigd en dit kan bloedverlies geven. Dit bloedverlies komt vooral voor na gemeenschap of na (harde) ontlasting. Een klein bloedvaatje kan soms al knappen wanneer je gesport hebt of de trap bent opgerend. Heel soms is er wat bloedverlies door een afwijking aan de baarmoedermond, zoals een poliep of een ontsteking.

Over het algemeen zijn al deze oorzaken van vaginaal bloedverlies vroeg in de zwangerschap niet gevaarlijk voor uw ongeboren baby. Neem bij bloedverlies in de zwangerschap wel altijd contact met de verloskundige op via het spoednummer.

Miskraam
Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbare vrucht. Een van de eerste verschijnselen is dikwijls vaginaal bloedverlies. Men spreekt dan van een dreigende miskraam. Bij 50% van de vrouwen met bloedverlies treedt er daadwerkelijk een miskraam op; in de overige gevallen heeft het bloedverlies een andere oorzaak. De medische term voor een miskraam is spontane abortus. Een miskraam is een vaak voorkomend en een natuurlijk verschijnsel: bij tenminste één op de tien zwangerschappen treedt een miskraam op. De kans op een miskraam neemt toe met de leeftijd.
Heb je meer dan een paar druppels vaginaal bloedverlies, kramperige pijn in de onderbuik en maak je je zorgen over een eventuele miskraam, bel ons voor advies.

De oorzaak van een vroege miskraam is bijna altijd een aanlegstoornis. Het vruchtje is niet in orde, en de natuur vindt als het ware een logische oplossing: het groeit niet verder en het lichaam stoot het af. De oorzaak kan ook een chromosoomafwijking die bij de bevruchting is ontstaan. In de regel gaat het hier niet om erfelijke afwijkingen, zodat er geen gevolgen zijn voor een volgende zwangerschap. Een eerste miskraam is geen reden voor nader onderzoek; dat adviseren artsen en verloskundigen pas na meerdere miskramen. Ook dan levert het bij het overgrote deel van de vrouwen bijna nooit een duidelijke verklaring voor de miskramen op.

Wat als een miskraam is vastgesteld?
Je kunt zelf niets doen om te voorkomen dat de miskraam optreedt. Er is dan ook geen behandeling mogelijk. Er is keuze tussen afwachten op het spontane beloop of het laten weghalen van het zwangerschapsweefsel door middel van een curettage of het opwekken van een miskraam door middel van het innemen van medcijnen.
Wanneer een miskraam niet spontaan op gang komt, of niet snel genoeg, kun je ervoor kiezen om het uitstoten van het weefsel op gang te helpen of te bespoedigen. Hiertoe wordt je door ons verwezen naar een gynaecoloog. De gynaecoloog kan de miskraam op gang brengen door een medicamenteuze behandeling. Deze methode houdt in dat met een aantal medicamenten -soms in meerdere doses- (toediening oraal en/of vaginaal) de baarmoedermond wordt verwijd en geopend, en dat door samentrekkingen van de baarmoeder het zwangerschapsweefsel wordt uitgestoten. Deze medicijnen krijg je meestal mee naar huis, en het is de bedoeling dat je ze zelf inneemt / inbrengt.

Bij een curettage wordt de baarmoeder via de vagina met een dun slangetje leeggezogen of met een schrapertje schoongemaakt. Als alle weefselresten zijn verwijderd, houdt de bloeding vanzelf binnen enkele dagen op. Een curettage is een ingreep die 5 tot 10 minuten duurt. Je krijgt een korte narcose en merkt dan niets van de ingreep. Je kunt meestal dezelfde dag weer naar huis. Bij een curettage is er een kleine kans op een complicatie waardoor verdere behandeling nodig is.

Als wij een miskraam vaststellen met de echo dan zullen we je bovenstaande informatie geven en zorgen we ook dat er een afspraak voor je wordt gemaakt bij de gynaecoloog. Hij zal het hele proces nogmaals met je bespreken en je te helpen bij de keuze die je eventueel moet maken.

Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of een curettage is meestal vlot. Gedurende één tot zes weken kun je wat bloedverlies en bruinige afscheiding hebben. Het is verstandig met gemeenschap te wachten tot het bloedverlies voorbij is. Het zwanger worden op zich wordt door een miskraam niet bemoeilijkt en medisch is het niet nodig te wachten met opnieuw proberen zwanger te raken. De volgende menstruatie treedt na ongeveer vier tot zes weken op.
Na een miskraam kun je een moeilijke tijd hebben. Verdriet, schuldgevoelens, ongeloof, boosheid en een gevoel van leegte zijn veel voorkomende emoties. Het is moeilijk aan te geven hoeveel tijd hiervoor nodig is en dat is per persoon verschillend. Schuldgevoelens zijn bijna nooit terecht. Het is verstandig te praten over je gevoelens met je partner, familie, vrienden of verloskundige/huisarts.

Wanneer medische hulp inroepen?
Het is verstandig om in de volgende situaties de verloskundige/arts te waarschuwen:

  • Bij hevig bloedverlies (langdurig en meer dan een gewone menstruatie). Zeker bij klachten van sterretjes zien of flauwvallen moet je medische hulp inroepen.
  • Bij aanhoudende klachten.
  • Als je krampende pijn en/of hevig bloedverlies blijft houden kan dit wijzen op een incomplete miskraam. Er is dan nog een rest van de zwangerschap in de baarmoeder aanwezig. Een (nieuwe) curettage kan dan nodig zijn.
  • Bij koorts; een temperatuur van 38 °C of hoger kan wijzen op een ontsteking in de baarmoeder, die eventueel behandeld moet worden met antibiotica
  • Bij ongerustheid.

Een volgende zwangerschap verloopt in de meeste gevallen goed, ook bij vrouwen die meer dan één miskraam hebben doorgemaakt. Als je zwanger wilt worden is het sowieso verstandig gezond te leven. Een miskraam is niet te voorkomen, wel kan het geruststelling geven dat we bij een volgende zwangerschap afspreken dat er vanaf 7 weken zwangerschap een vroege (inwendige) echo wordt gemaakt.

Voor meer informatie, kijk op: www.deverloskundige.nl/miskraam

Informatie over troost en steun na een miskraam: www.dag-lief-kindje.com

 

Created by: Babybladen.nl